Propozice

Datum:sobota 3. 8. 2019
Místo:Hlinsko – SKI areál (sjezdovka), GPS: 49.7543800N, 15.8980597E
Pořadatel:CK MTB Maraton Hlinsko
Ředitel závodu:Petr Svoboda, mob.: 731 029 990
Hlavní rozhodčí:bude delegován STK SCPK
Zdravotní služba:RZS Pardubice a Poliklinika Hlinsko
Přihlášky:www.ptime.cz
Aktuality:www.hlineckyhrebec.cz
Startovné:62/43 km – 400 Kč (dárek, jídlo v cíli) do 30. 5. 2019
62/43 km – 500 Kč (dárek, jídlo v cíli) do 15. 7. 2019
62/43 km – 600 Kč (bez bonusů!) na místě, den před startem!!!
na účet č. 243499678/0300, Poštovní spořitelna
Jako variabilní symbol uveďte prvních šest čísel rodného čísla (př.: 580811)
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno závodníka/ů, za které/ho je startovné placeno!!!
Po zmíněném termínu uzávěrky, přihlášky na místě pouze v pátek 2. 8. 2019!!!
Prezentace:v závodní kanceláři – SKI areál:
Pátek (2. srpna 2019) – od 18:00 do 20:00 hod.
Sobota (3. srpna 2019) – od 7:30 hod.
Start:SKI areál
62 km - 11:00 hod.
43 km - 11:10 hod.
Cíl:SKI areál
Vyhlášení:43 km – 15:00 hod., 62 km – 16:00 hod. ???
Trať:okruh 43 km, převýšení 1 050 m,
okruh 62 km, převýšení 1 430 m

Hlinsko – Košinov – Vortová – Lhoty – Jeníkov - Hlinsko Rataje - Hamry – Lázně – Hlinsko,
lesní a polní cesty, silnice (cca 5 %), dlouhé výjezdy, technické pasáže,
pouze pro horská kola
Značení: šipky, fábory, vyznačovací páska
Kategorie:
62 km
MEL19 a st.2000 a st.
MEX19 – 291990 – 2000
M 3030 – 391980 – 1989
M 4040 – 491970 – 1979
M 5050 a st.1969 a st.
Z ŽENY19 a st.2000 a st.
TEAM soutěž tříčlenných teamů (bez ohledu na kategorii a pohlaví)

43 km
KM19 – 39 1980 – 2000
KM 4040 – 491970 – 1979
KM 5050 – 591960 – 1969
KM 6060 a st.1959 a st.
KZ ŽENY19 – 391980 – 2000
KZ ŽENY 4040 a st.1979 a st.
KJ JUNIOŘI17 – 18 2001 – 2002
KJ JUNIORKY17 – 182001 – 2002
KK KADETI15 – 16 2003 – 2004
KK KADETKY15 – 162003 – 2004
TEAM soutěž tříčlenných teamů (bez ohledu na kategorii a pohlaví)
Podmínka účasti:řádně přihlášení závodníci, nepoškozená homologovaná ochranná přilba, horské kolo v dobrém technickém stavu.
Závodníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce.
DEPO:občerstvení a technická pomoc - Lhoty - 22. km, Kladeňák - 43. km, Hlinsko-Rataje - 50. km
PRÉMIE:na dlouhé trati jsou 3 vrchařské prémie o finanční odměny (á 1 000 Kč)
Hradiště - 10. km, Lhoty - 22. km, Jeníkov - 54. km
TEAM:Soutěže TEAMŮ jsou vypsány na 62 a 43 km.
Team tvoří tři závodníci/e mateřského nebo mix teamu pod společným názvem závodící na stejné trati.
Členové teamu startují a závodí individuálně.
O pořadí rozhoduje nejnižší součet časů všech tří členů teamu.
Hodnocení, ceny:Tři nejlepší závodníci v každé kategorii obdrží věcné a upomínkové ceny.
Tří nejlepší teamy na obou tratích získají věcné ceny.
Na dlouhé trati (62 km) prize money:
Absolutní pořadí Muži: 1. 6 000 Kč, 2. 4 000 Kč, 3. 3 000 Kč, 4. 2 000 Kč, 5. 1 000 Kč
Absolutní pořadí Ženy: 1. 3 000 Kč, 2. 2 000 Kč, 3. 1 000 Kč
Celkem bude rozděleno 22 000 Kč
Ubytování:Infocentrum Hlinsko – tel.: 469 312 349, ic@hlinsko.cz
Různé:Závodí se dle Pravidel cyklistiky a pokynů pro soutěže MTB Českého svazu cyklistiky. Všichni se účastní akce na vlastní nebezpečí a osobně zodpovídají za svůj zdravotní stav. Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé, ani jimi způsobené třetím osobám!
Parkoviště v místě zázemí závodu (SKI areál Hlinsko).
Závod se jede v silničních úsecích za plného silničního provozu! Závodníci jsou povinni respektovat pokyny pořadatele, Policie ČR a zákon o pravidlech silničního provozu!
Na trati budou umístěny průjezdní kontroly, kdo jimi neprojede, bude ze závodu diskvalifikován!
Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v tomto rozpisu na základě nepředvídatelných událostí.
GDPR:Pořadatel bude s údaji a záznamy závodníků nakládat zodpovědně, na základě rozhodnutí EU.
Každý účastník závodu stvrzuje svým podpisem na prezentační listině, že souhlasí se zpracováním osobních dat v souvislosti s pořadatelskou legislativou a bere na vědomí, že budou pořizovány fotografie, případně audiovizuální záznam za účelem zpravodajství ze závodu HLINECKÝ HŘEBEC 2019.

Podpisem na přihlášce či prezenční listině závodníci stvrzují souhlas s tímto rozpisem.

Petr Svoboda
ředitel závodu